Regulamin sklepu WMB

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy WMB, dostępny pod adresem www.wmb.com.pl należący do firmy WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul.1 Maja 86 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 639-19-07-249.

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Sprzedaż odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym — zwanym dalej „Kupującym” i sklepem internetowym WMB www.wmb.com.pl - zwanym dalej „Sprzedającym”.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta regulaminu oraz zasad sprzedaży.
 3. Zawartość Sklepu Internetowego www.wmb.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sklep www.wmb.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt czy zmian w zakresie asortymentu i cen.

§2 Ceny towarów:

 1. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Do zakupionego towaru wystawiamy paragon. Na życzenie kupującego wystawiamy faktury VAT.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na dany towar.

§3 Formy płatności na terenie Polski:

  1. Kupujący ma do wyboru poniższe formy płatności:
    • Karta kredytowa i przelew elektroniczny — transakcja realizowana przez system PayU
    • Tradycyjny przelew bankowy — bezpośrednio na konto Sprzedającego. Płatności należy dokonywać na konto:

   WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. ul. 1 Maja 86 47-448 Pietrowice Wielkie ING BSK O/Racibórz 27 1050 1328 1000 0023 1507 8556

   • W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia, otrzymany drogą mailową.
  2. Kupujący ma 7 dni na uiszczenie opłaty (od momentu potwierdzenia zamówienia za pomocą formularza na stronie sklepu). Po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

§4 Realizacja zamówień:

   1. Zamówienia rozpatrywane są przez 24h na dobę za pomocą formularza zamówienia na stronie sklepu. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zatwierdzić przyciskiem „Złóż Zamówienie”. Wysyłka zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
   2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia oraz odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku niekompletnych informacji podanych w formularzu. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu sprostowania niejasności. Gdy kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez poinformowania Kupującego.
   3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Zamawiający jest informowany najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia o niemożliwości świadczenia przez sklep internetowy www.wmb.com.pl. W takim przypadku Zamawiający podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
   4. Zamówienie przekazywane jest do realizacji po przejściu weryfikacji oraz otrzymaniu przez Sprzedającego należności.
   5. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przyjęciu zamówienia.
   6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie było zrealizowane w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania należności, lub zapłaty za pobraniem. Jednak ze względu na nieprzewidywalne wydarzenia, zastrzega sobie prawo do dziesięciu dni roboczych na realizacje zamówienia od momentu otrzymania należności. W przypadku, gdy realizacja będzie wymagała dłuższego czasu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem wyjaśnienia sytuacji.
   7. Kupujący może poinformować o zmianie lub wycofaniu zamówienia kontaktując się ze Sprzedającym. Dane kontaktowe zawarte są w zakładce „O nas” na stronie www.wmb.com.pl
   8. Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu (paragon lub fakturę). W szczególnych przypadkach faktura i paragon może być wysłana w oddzielnym liście.

§5 Wysyłka zamówień:

   1. Gotowe zamówienie dostarczone będzie do Kupującego poprzez firmę kurierską lub transportem dedykowanym.
   2. Kupujący wybiera dostawcę w formularzu zamówienia. Koszt dostawy zostanie doliczony automatycznie do sumy zamówienia.
   3. W przypadku zakupu towarów więcej niż jednego producenta, koszt transportu może ulec zwiększeniu.
   4. Koszty wysyłki są zawarte w formularzu zamówienia.

§6 Nowości i sprzedaż promocyjna:

   1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego oraz do ich wycofywania zmiany parametrów, cen i opisów wszystkich produktów dostępnych w sklepie www.wmb.com.pl przeprowadzania akcji promocyjnych oraz ich odwoływania i wprowadzania w nich zmian.
   2. Ilość produktów w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych jest ograniczona. W przypadku za dużej ilości ofert kupna decyduje ich kolejność. Sprzedający ma prawo do niezrealizowania umów sprzedaży w przypadku braku towaru na magazynie.
   3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wycofania ze sprzedaży produktów występujących na stronach sklepu.

§7 Zwroty i reklamacje:

   1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty takiej przesyłki zwrotnej opłaca kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za tzw. pobraniem.
   2. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie posiada śladów użytkowania oraz nie jest uszkodzony.
   3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztowi dostawy (zwracana jest równowartość najtańszej dostępnej formy transportu przy składaniu zamówienia). W takim wypadku pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego nie podlega zwrotowi.
   4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta (zakładka kontakt) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar z wadą fabryczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
   5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za tzw. pobraniem.
   6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
   7. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   8. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
   9. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
   10. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
   11. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

§10 Ochrona danych osobowych:

   1. Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
   2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
   3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
   4. Sprzedający za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
   5. Sprzedający za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
   6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
   7. Klient zapisując się na newsletter Sprzedającego, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
   8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sprzedającego.

§11 Inne postanowienia:

  1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Akceptuj

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności".